properties of Mechanical Engineer

posted on 20 Nov 2008 22:04 by harkuo
ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : MECHANICAL ENGINEER
สัญลักษณ์ : ME

มวลรวม : มาตรฐาน 600 N แต่อาจแปรผันได้ตามภาวะเศรษฐกิจส่วนตัว

มวลสมอง : แปรผกผันกับมวลรวม และมีได้เกิน 1 %

ลักษณะทางกายภาพ:
- ภายนอกเถื่อนถ้ำ ภายในติงต๊อง
- พื้นผิวหมองคล้ำ ไม่ชวนต่อการสัมผัส
- เมื่อถูกเคาะอย่างแรงจะเปล่งเสียงดังกังวานเป็นคำหยาบคาย
- แปรสภาพเป็นวัตถุแข็งเกร็ง (Rigid body) เมื่อถูกสัมผัสโดยแผ่วเบา
- ถึงจุดเยือกแข็งได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่การคงสภาพขึ้นอยู่กับชั่วโมงบิน
- เป็นของแข็งที่ประพฤติตนคล้ายไอศครีมคาลิปโปคือดูดอมได้แต่ไม่ละลาย
- ไม่ทนต่อการเสียดสีโดยปราศจากการหล่อลื่น
- สามารถเป็นผู้ออกแรงกระทำได้ดีคุณสมบัติทางเคมี:
- ทำปฏิกริยาอย่างรวดเร็วกับน้องๆ เฟรชชี่
-ทำปฏิกริยาอย่างรุนแรงกับเด็กบัญชี วารสาร เศรษฐศาสตร์ และเด็กต่างสถาบัน
- เกิดปฏิกริยานิวเคลียร์กับสาวเกาะอกหรือสายเดี่ยว
- ไม่ทำปฏิกริยากับธาตุ Wo ที่มีลักษณะสีค่อนข้างคล้ำหรือดำ มวลมากกว่า 550 N
อายุมากกว่า 20 ปี
- ดูดซึมและส่งผ่านข้อมุลข่าวสารใต้เข็มขัดได้อย่างรวดเร็ว
- มีสมบัติทำละลายเงินได้ดีเมื่อมีแอลกอฮอล์เป็นตัวเร่งปฏิกริยา

การทดสอบ:
- วัตถุตัวอย่างจะมีอาการเซื่องซึมในเวลาราชการ
- วัตถุตัวอย่างจะรู้สึกสดชื่นและกระตือรือร้นหลังตะวันตกดิน
- วัตถุตัวอย่างจะช่วยรักษาธรรมชาติเป็นอย่างดี โดยการปล่อยสัตว์สงวนทั้งหลายออกมาเป็น
จำนวนมากเมื่ออยุ่รวมกัน
- วัตถุตัวอย่างนิยมการเล่นฟุตบอลด้วยโทรศัพท์มากกว่าเท้า

ประโยชน์:
- สืบสานวัฒนธรรมโดยการใช้ภาษาสมัยพ่อขุนรามคำแหง
- เป็นตัวอย่างทึ่ดีต่อเยาวชนในสิ่งผิด
- ช่วยชาติโดยบริจาคเงินผ่านทางกรมสรรพสามิต

ข้อควรระวัง:
- ไม่ควรใช้คำสุภาพในการสนทนา เนื่องจากจะไม่ได้รับการสนใจใดๆ เพราะถือว่าเป็นการไม่
ให้เกียรติอย่างรุนแรง
- ห้ามพูดถึงเรื่องเกรดเฉลี่ยหรือ point สะสมเพราะถือว่าเป็นการหยาบคายอย่างยิ่งยวด

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณที่แวะไปอ่านครับ big smile

#3 By ชายคลอง on 2008-12-04 13:59

- เป็นของแข็งที่ประพฤติตนคล้ายไอศครีมคาลิปโปคือดูดอมได้แต่ไม่ละลาย
- ไม่ทนต่อการเสียดสีโดยปราศจากการหล่อลื่น


cry cry

#2 By ชายคลอง on 2008-11-24 20:23

เตาะๆๆ

telecommunication engineer มีแต่คนน่ารักbig smile

#1 By Tukky_naja]] on 2008-11-20 22:16